"Rent Man Personal" ir darbaspēka nomai un personāla meklēšanai specializējies uzņēmums, kas ir par starpnieku kvalificēta darbaspēka meklēšanai gan Somijas, gan arī Zviedrijas uzņēmumiem.