Töösoovi avaldus

Soovin kandideerida ametikohale
Ees- ja perekonnanimi
Sünniaasta
Telefoni number
E-post
Aadress
Haridus/kvalifikatsioon
Keeleoskus  Eesti    Soome    Läti    Vene    Rootsi
Teenistuskäik/amet
Töösuhte võimalik algus
Töösuhte soovituslik kestvus
Juhiluba/kategooria
Isikliku auto kasutamise võimalus
Tööturvalisuskaardi olemasolu
Tuleohutuskaardi olemasolu
Lisainfo
Turvakood
Sisesta turvakood